Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bjørvika


 

Bjørvika grenser til Vippetangen i sørvest og Sydhavna i sørøst, og er det største av Fjordbyens 11 delområder. I årene som kommer skal området utvikles til de fire delområdene Bjørvika, Bispevika, Middelalderparken og Lohavn. Bjørvika har i mange år vært preget av kraftige fysiske barrierer som har skilt byen fra fjorden, barrierer som motorvei, jernbane og avstengte havnearealer.

Områdets størrelse: ca 697 dekar (tilsvarer 99 fotballbaner)
Reguleringsplan: Ja, vedtatt i 2003.
Utbyggingsvolum: Inntil 960 000 m2.
Arealutnyttelse (TU): 165 %.
Boligpotensial: Mellom 4 000 - 5 000.
Status: Under bygging/realisering.
Grunneiere: kommunale og statlige, med tilhørende datterselskaper.
Utbyggere/utviklere: OSU AS, Sørenga Utvikling KS, HAV Eiendom AS med flere.

 

Allmenninger og havnepromenade

Kulturbygg

Gater og veier

Bolig- og næringsbygg